Troen er verdifull for oss

Som Syvendedags Adventister finner vi grunnlaget for vår tro i Guds ord. Vi er til for å elske alle mennesker, og inspirere dem til å bli Jesu disipler ved å formidle et sant og livsnært bilde av den levende Gud som er skaper og frelser, og som snart kommer iglen. Vi ønsker å være en vital og inkluderende adventistmenighet, som i vårt nærmiljø tjener Gud og våre medmennesker.

Vi er et trossamfunn, ikke et politisk parti eller interesseforening. Det som binder oss sammen er troen på en personlig Gud og Jesus Kristus som en personlig venn og frelser. Sammen skal vi leve på beste måte i denne verden, og sammen skal vi også leve i en evighet i en bedre verden, uten det onde vi kjenner så altfor for godt.

Vi er en kirke fordi vi er en gruppe mennesker som deler noen grunnleggende oppfatninger og trospunkter. Men vi vet også at Guds «sanne» kirke, består av alle mennesker som søker Gud i oppriktighet. Relasjoner med andre er av stor betydning for et godt liv, også troslivet, og det er grunnen til at vi tror det er viktig at vi er sammen for å tilbe Gud. Det er også grunnen til at vi møtes i kirken.