Fredsfyrsten (1. Kvartal 2021, Lekse 5)

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste (Jes 9,6).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Fredsfyrsten (1. Kvartal 2021, Lekse 5)

Når verden faller fra hverandre (1. Kvartal 2021, Lekse 3)

Vil dere ikke tro, kan dere ikke stå støtt. (Jes 7,9).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Når verden faller fra hverandre (1. Kvartal 2021, Lekse 3)

Himmel, utdanning og evig læring (4. Kvartal 2020, Lekse 13)

Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham (1 Kor 2,9).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Himmel, utdanning og evig læring (4. Kvartal 2020, Lekse 13)

Sabbaten: Å oppleve og leve Guds sinnelag (4. Kvartal 2020, Lekse 12)

Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten» (Mark 2,27–28).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Sabbaten: Å oppleve og leve Guds sinnelag (4. Kvartal 2020, Lekse 12)

Den kristne og arbeidet (4. Kvartal 2020, Lekse 11)

Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves (1 Kor 15,58).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Den kristne og arbeidet (4. Kvartal 2020, Lekse 11)

Kirken og utdanning (4. Kvartal 2020, Lekse 9)

Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. I stedet var vi som spedbarn blant dere, som når en amme steller med sine egne barn, slik var vi blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. (1 Tess 2,6–8).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Kirken og utdanning (4. Kvartal 2020, Lekse 9)

Flere lærdommer fra mesterlæreren (4. Kvartal 2020, Lekse 6)

Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien (Mark 10,52).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Flere lærdommer fra mesterlæreren (4. Kvartal 2020, Lekse 6)

Jesus som mesterlærer (4. Kvartal 2020, Lekse 5)

For Gud, som sa: ‘Lys skal stråle fram fra mørket’, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram (2 Kor 4,6).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Jesus som mesterlærer (4. Kvartal 2020, Lekse 5)

Loven som lærer (4. Kvartal 2020, Lekse 3)

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. (5 Mos 6,5).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Loven som lærer (4. Kvartal 2020, Lekse 3)

Familien (4. Kvartal 2020, Lekse 2)

Lytt, min sønn, til din fars formaning, forkast ikke rettledning fra din mor! (Ordsp 1,8).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Familien (4. Kvartal 2020, Lekse 2)