Et tjenerfellesskap (3. Kvartal 2019, Lekse 13)

La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger (Hebr 10,23–24).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Et tjenerfellesskap (3. Kvartal 2019, Lekse 13)

Vise barmhjertighet (3. Kvartal 2019, Lekse 12)

Lys bryter fram i mørket for de rettskafne, for den som er nådig, mild og rettferdig. Det går godt med den som villig gir lån, den som skjøtter sine saker rett (Sal 112,4–5).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Vise barmhjertighet (3. Kvartal 2019, Lekse 12)

Livet i adventhåpet (3. Kvartal 2019, Lekse 11)

Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves (1 Kor 15,58).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Livet i adventhåpet (3. Kvartal 2019, Lekse 11)

Jesus og de som lider nød (3. Kvartal 2019, Lekse 7)

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Luk 4,18–19).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Jesus og de som lider nød (3. Kvartal 2019, Lekse 7)

Barmhjertighet og rettferd i Salmene og Ordspråkene (3. Kvartal 2019, Lekse 4)

Hjelp svake og farløse til deres rett, frikjenn hjelpeløse og fattigfolk, berg fattige og svake, fri dem fra de lovløses hånd! (Sal 82,3–4).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Barmhjertighet og rettferd i Salmene og Ordspråkene (3. Kvartal 2019, Lekse 4)

Sabbaten: frihetens dag (3. Kvartal 2019, Lekse 3)

Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten (Mark 2,27).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Sabbaten: frihetens dag (3. Kvartal 2019, Lekse 3)

Oppskrift på en bedre verden (3. Kvartal 2019, Lekse 2)

Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren (3 Mos 19,18).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Oppskrift på en bedre verden (3. Kvartal 2019, Lekse 2)

Gud skapte … (3. Kvartal 2019, Lekse 1)

Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære (Ordsp 14,31).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Gud skapte … (3. Kvartal 2019, Lekse 1)

Hva fikk de se hjemme hos deg? (2. Kvartal 2019, Lekse 12)

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys (1 Pet 2,9).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Hva fikk de se hjemme hos deg? (2. Kvartal 2019, Lekse 12)

Troens familier (2. Kvartal 2019, Lekse 11)

La oss ... med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone (Hebr 12,1–2).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Troens familier (2. Kvartal 2019, Lekse 11)