Hvile i familiebåndet (3. Kvartal 2021, Lekse 6)

Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og blir ført vill av mennesker uten holdepunkt, og mister fotfestet. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen (2 Pet 3,17–18).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Hvile i familiebåndet (3. Kvartal 2021, Lekse 6)

Rastløs og opprørsk (3. Kvartal 2021, Lekse 2)

Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet (1 Kor 10,11).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Rastløs og opprørsk (3. Kvartal 2021, Lekse 2)

I et døgnåpent samfunn (3. Kvartal 2021, Lekse 1)

Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel etter Herrens forgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud (Sal 84,2).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for I et døgnåpent samfunn (3. Kvartal 2021, Lekse 1)

Paktens tro (2. Kvartal 2021, Lekse 12)

Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro (Gal 3,11).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Paktens tro (2. Kvartal 2021, Lekse 12)

Den nye pakts helligdom (2. Kvartal 2021, Lekse 11)

Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem (Hebr 9,15).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Den nye pakts helligdom (2. Kvartal 2021, Lekse 11)

Den nye pakt (2. Kvartal 2021, Lekse 10)

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus (Jer 31,31).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Den nye pakt (2. Kvartal 2021, Lekse 10)

Paktstegn (2. Kvartal 2021, Lekse 9)

Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som en evig pakt (2 Mos 31,16).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Paktstegn (2. Kvartal 2021, Lekse 9)

Pakten og loven (2. Kvartal 2021, Lekse 8)

Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud (5 Mos 7,9).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Pakten og loven (2. Kvartal 2021, Lekse 8)

Pakten ved Sinai (2. Kvartal 2021, Lekse 7)

Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg (2 Mos 19,4).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Pakten ved Sinai (2. Kvartal 2021, Lekse 7)

Abrahams ætt (2. Kvartal 2021, Lekse 6)

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys (1 Pet 2,9).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Abrahams ætt (2. Kvartal 2021, Lekse 6)