Om oss

Det er 14 millioner døpte adventister i verden. Når vi tar med barna og andre som har vår menighet som sitt åndelige hjem er vi trolig 20 millioner mennesker som regner seg som adventister. På Kirkenes er vi ca 10 stk som søker Gud hver sabbat.
Vi kommer sammen for å tilbe, for å studere ordet, for å oppleve fellesskap, for å tjene menneskeheten, og for å forkynne evangeliet over hele verden.
Menigheten har sin myndighet fra Kristus, ordet som ble menneske, og fra Bibelen, som er det skrevne ord.
Menigheten er Guds familie, adoptert av ham som sine barn, og dens medlemmer lever på grunnlaget som ble lagt i den nye pakt.
Menigheten er Kristi legeme, et troens fellesskap der Kristus selv er hodet.


Vis større kart