Vår historie

Syvendedags Adventistkirken ble stiftet i USA under de store religiøse vekkelsene på midten av 1800-tallet. Mange var overbevist om at Jesus ville komme igjen i deres levetid. Likevel etablerte de menigheten som et trossamfunn i 1863, og startet et stort misjonsprogram med vekt på forkynnelse, helse og utdannelse. I dag er vi et verdensomspennende kirkesamfunn med virksomhet i de aller fleste av verdens land.

Adventistkirken er en protestantisk kirke hvor en personlig tro på den bibelske Jesus er det sentrale. Vi deler de sentrale kristne trospunkter med de andre protestantiske kirker i Norge, og tror at Bibelen er inspirert og gitt oss av den treenige Gud.

Navnet vårt, Syvendedags Adventistkirken, viser til den store fortellingen i Bibelen. Den begynner med spørsmålet om hvor vi kommer fra: Vi er skapt av Gud som fullførte sitt skaperverk på den syvende dag, og innstiftet den som hviledag og minnesmerke om hvor vi kommer fra – at vi er skapt av en Gud som elsker oss og gir oss uendelig verdi. Derfor fortsetter vi å feire hviledagen på lørdag, som er den syvende dag.

Dernest vet vi hva vi venter på: Jesus skal komme igjen. Derfor er vi adventister, vi venter på ham som skal komme. Så i navnet vårt setter vi fullt fokus på ham som er Alfa og Omega, begynnelsen og enden: Jesus. Han er hele Bibelens og historiens sentrum.

Du kan lese mer om hva Adventistkirken står for her:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å besøke oss.