Møteplan

Menighet
Tid
10/12-2022
17/12-2022
24/12-2022
31/12-2022
7/1-2023
Menighet
Kirkenes
Tid
11:30
10/12-2022
Stengt
17/12-2022
Menigheten
24/12-2022
Stengt
31/12-2022
Stengt
7/1-2023

Sabbatsskolen. Det er bestemt at Kirkenes menighet ikke har sabbatsskole inntil videre. Gudstjenestene vil imidlertid gå som normalt.

Gudstjenesten. Når vi ikke har pastor tilstede vil vi strømme gudstjenesten fra en annen adventistkirke.