Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbaten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 11.00 Bibelstudium
Kl. 11:45 Gudstjeneste
Kom og delta sammen med oss!

2024030120240302202403072024030720240307202403082024031520240316202403182024040420240405202404072024040920240412202404142024041820240505202405242024060720240607
01
mar
Fotballcup

Vejlefjordskolen

02
mar
Gudstjeneste

Ikke møte

07
mar
Styremøte ØND

Zoom

07
mar
Pastorsamling DNU

Zoom

07
mar
Styremøte VND

Digitalt

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.