Velkommen

EndeligVelkommen til nettsidene for Syvendedags Adventistkirken i Kirkenes.
I Adventistkirken i Kirkenes møtes vi hver lørdag

  • kl 11.00 til bibelstudium og
  • kl 12.15 til gudstjeneste.

Bibelstudieheftet vi bruker finner du på her.

Onsdager

  • kl 18.30 Kristendommen under lupen
Skrevet i Siste nytt | Kommentarer er skrudd av for Velkommen

Guds kall (4. Kvartal 2019, Lekse 3)

Velsignet er Herren, våre fedres Gud, som ga kongen den tanken at han skulle pryde Herrens hus i Jerusalem (Esra 7,27).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Guds kall (4. Kvartal 2019, Lekse 3)

Nehemja (4. Kvartal 2019, Lekse 2)

Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Jeg sa: Å, Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og holder dine bud (Neh 1,4–5).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Nehemja (4. Kvartal 2019, Lekse 2)

Serubabel og Esra (4. Kvartal 2019, Lekse 1)

Så sier Kyros, kongen av Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda (Esra 1,2).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Serubabel og Esra (4. Kvartal 2019, Lekse 1)

Et tjenerfellesskap (3. Kvartal 2019, Lekse 13)

La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger (Hebr 10,23–24).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Et tjenerfellesskap (3. Kvartal 2019, Lekse 13)

Vise barmhjertighet (3. Kvartal 2019, Lekse 12)

Lys bryter fram i mørket for de rettskafne, for den som er nådig, mild og rettferdig. Det går godt med den som villig gir lån, den som skjøtter sine saker rett (Sal 112,4–5).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Vise barmhjertighet (3. Kvartal 2019, Lekse 12)

Livet i adventhåpet (3. Kvartal 2019, Lekse 11)

Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves (1 Kor 15,58).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Livet i adventhåpet (3. Kvartal 2019, Lekse 11)

Jesus og de som lider nød (3. Kvartal 2019, Lekse 7)

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Luk 4,18–19).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Jesus og de som lider nød (3. Kvartal 2019, Lekse 7)

Barmhjertighet og rettferd i Salmene og Ordspråkene (3. Kvartal 2019, Lekse 4)

Hjelp svake og farløse til deres rett, frikjenn hjelpeløse og fattigfolk, berg fattige og svake, fri dem fra de lovløses hånd! (Sal 82,3–4).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Barmhjertighet og rettferd i Salmene og Ordspråkene (3. Kvartal 2019, Lekse 4)

Sabbaten: frihetens dag (3. Kvartal 2019, Lekse 3)

Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten (Mark 2,27).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Sabbaten: frihetens dag (3. Kvartal 2019, Lekse 3)

Oppskrift på en bedre verden (3. Kvartal 2019, Lekse 2)

Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren (3 Mos 19,18).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Oppskrift på en bedre verden (3. Kvartal 2019, Lekse 2)