Velkommen

EndeligVelkommen til nettsidene for Syvendedags Adventistkirken i Kirkenes.
I Adventistkirken i Kirkenes møtes vi hver lørdag

  • kl 11.00 til bibelstudium og
  • kl 12.15 til gudstjeneste.

Bibelstudieheftet vi bruker finner du på her.

Onsdager

  • kl 18.30 Kristendommen under lupen
Skrevet i Siste nytt | Kommentarer er skrudd av for Velkommen

Fra stormfullt hav til himmelens skyer (1. Kvartal 2020, Lekse 8)

Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem (Dan 7,27).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Fra stormfullt hav til himmelens skyer (1. Kvartal 2020, Lekse 8)

Fra løvehule til englehule (1. Kvartal 2020, Lekse 7)

Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller feil hos ham (Dan 6,5).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Fra løvehule til englehule (1. Kvartal 2020, Lekse 7)

Fra arroganse til ødeleggelse (1. Kvartal 2020, Lekse 6)

Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand (Dan 2,21).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Fra arroganse til ødeleggelse (1. Kvartal 2020, Lekse 6)

Fra ovnen til slottet (1. Kvartal 2020, Lekse 4)

Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss (Dan 3,17).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Fra ovnen til slottet (1. Kvartal 2020, Lekse 4)

Frafalne (4. Kvartal 2019, Lekse 11)

Siden sa jeg at levittene skulle rense seg og komme og holde vakt ved portene, så sabbatsdagen kunne holdes hellig. Husk meg også for dette, min Gud, og forbarm deg over meg i din store godhet! (Neh 13,22).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Frafalne (4. Kvartal 2019, Lekse 11)

Prøvelser og lister (4. Kvartal 2019, Lekse 9)

Alle sluttet seg til sine fremste landsmenn og gikk inn under eden de hadde sverget om å følge Guds lov som var gitt ved Moses, Guds tjener. De ville holde alle budene fra Herren vår Gud, forskriftene og lovene hans, og leve etter dem (Neh 10,29).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Prøvelser og lister (4. Kvartal 2019, Lekse 9)

Gud og pakten (4. Kvartal 2019, Lekse 8)

På grunn av alt dette gjør vi en avtale og skriver den ned. Det forseglede skrivet er undertegnet av lederne, levittene og prestene våre ... Vi skal ikke svikte vår Guds hus (Neh 9,38; 10,39).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Gud og pakten (4. Kvartal 2019, Lekse 8)

Vår Gud tilgir (4. Kvartal 2019, Lekse 7)

Den som viser noen til rette, får siden større takk enn den som har en glatt tunge (Ordsp 28,13).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Vår Gud tilgir (4. Kvartal 2019, Lekse 7)

Mot lovens ånd (4. Kvartal 2019, Lekse 5)

La dem i dag få tilbake åkrene, vinmarkene, olivenlundene og husene sine, og ettergi det de skylder i penger, korn, ny vin og fin olje som dere har lånt dem. (Neh 5,11).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Mot lovens ånd (4. Kvartal 2019, Lekse 5)

Motstand (4. Kvartal 2019, Lekse 4)

Men Guds øye hvilte på de eldste blant judeerne. Ingen hindret dem i arbeidet, men man sendte en melding til Dareios og ventet på svarbrev om saken (Esra 5,5).
Skrevet i Bibelstudiet | Kommentarer er skrudd av for Motstand (4. Kvartal 2019, Lekse 4)